Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

     

Thì Quá khứ tiếp diễn là 1 trong những thì liên tục bắt buộc sử dụng vào tiếp xúc từng ngày với xuất hiện thêm các trong số bài xích thi. Để giúp bạn cụ kiên cố phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp quan trọng đặc biệt này, TOPICA Native sầu gửi cho chúng ta tổng thích hợp trọn cỗ bài xích tập thì Quá khđọng tiếp nối (Past Continuous Tense) tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

quý khách đã xem: Những bài tập trắc nghiệm thì vượt khứ đọng đối kháng và quá khứ đọng tiếp diễn

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Mục Lục

1. Tóm tắt định hướng thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)2. những bài tập thì Quá khứ tiếp diễn3. Đáp án bài tập thì Quá khứ đọng tiếp diễn

1. Tóm tắt lý thuyết thì Quá khđọng tiếp tục (Past Continuous Tense)

1.1. Cách áp dụng thì Quá khứ đọng tiếp diễn

Diễn tả một hành động đã xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ đọng.

VD: I was watching TV at 8 o’cloông chồng last night.. (Tôi sẽ coi TV vào khoảng 8 tiếng tối qua.)

Diễn tả phần nhiều hành động xẩy ra đồng thời vào quá khứ đọng.

VD: John was listening lớn music while his mother was cooking in the kitchen. (John đã nghe nhạc Khi bà bầu anh ấy nấu bếp ăn uống trong phòng bếp.)

Diễn tả hành động đã xảy ra thì bao gồm hành động khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ vẫn chờ xe buýt khi tai nạn đáng tiếc xẩy ra.)

Diễn tả một hành động từng lặp đi tái diễn vào quá khứ đọng cùng có tác dụng phiền khô đến người khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các bạn của mình dịp nào cũng phàn nàn về vợ của mình.)

1.2. Dấu hiệu phân biệt thì Quá khđọng tiếp diễn

Trong câu ngơi nghỉ thì Quá khứ đọng tiếp tục gồm các trạng từ bỏ chỉ thời gian vào quá khứ đọng tất nhiên thời gian rứa thể:

At + giờ + thời gian vào vượt khđọng. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời gian trong thừa khđọng. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past


*

2. các bài luyện tập thì Quá khứ tiếp diễn

Dưới đây là số đông bài bác tập thì vượt khđọng tiếp nối chọn lọc khái quát đầy đủ cách áp dụng thường xuyên chạm chán với phổ biến nhất:

2.1. các bài luyện tập thì Quá khứ đọng tiếp nối cơ bản

Bài 1: Chia đụng từ sinh sống trong ngoặc sinh sống thì vượt khứ tiếp tục nhằm xong cao

I lost my keys when I ________ (walk) trang chính. It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) to her new trùm. My friends ________ (drive) to lớn work when they heard the news on the radio. He ________ (ride) his bicycle when the cát ran across the road. We couldn’t go to lớn the beach yesterday because it ________. (rain) It was a lovely day. The sun was shining và the birds ________ (sing) in the trees. The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the thành phố. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began khổng lồ rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a tiệc ngọt in the other room. Mary and I _________ (dance) the house when the telephone rang.


*

các bài luyện tập thì vượt khứ đọng tiếp diễn

Bài 2: Viết thành câu hoàn hảo sinh sống thì quá khứ tiếp nối dựa vào tự gợi ý

(they / take the exam?) (when / he / work there?) (you / make dinner?) (they / drink coffee when you arrived?) (when / we / sleep?) (they / study last night) (we / talk when the accident happened) (he / not / exercise enough) (I / talk too much?) (it / not / snow) (how / they / feel?) (they / not / talk) (where / I / stay?) (why / he / study on a Saturday night?) (I / go khổng lồ school when you saw me) (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called) (we / not / leave sầu when you called) (I / not / stay in a hotel) (we / make too much noise?) Để chạy thử trình độ chuyên môn cùng nâng cấp kĩ năng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu quá trình nlỗi viết Thư điện tử, mô tả,…Quý Khách hoàn toàn có thể xem thêm khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc cho tất cả những người đi làm việc trên TOPICA Native sầu để được Bàn bạc thẳng cùng giảng viên phiên bản xứ.

2.2. bài tập thì Quá khứ tiếp nối nâng cao

Bài 1: Chia rượu cồn tự vào ngoặc nghỉ ngơi thì vượt khứ đọng đối chọi hoặc quá khứ tiếp diễn

My friend Harry _______________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We _______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _______________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister __________________ for me at the airport terminal when I _______________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I _______________ a book when suddenly I _______________ a noise outside. A few teenagers __________________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ____________________ when the first firefighters _______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother _______________ for a job when he _______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone điện thoại tư vấn my name. I _______________ around and _______________ my dad standing at the baông chồng of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I _______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _______________ preparing dinner at 4.pm & I _______________ still at it when my wife _______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper _______________ the vase. As she _______________ up the pieces, she _______________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly _______________ that we _______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She _______________ a great skier when she was young. (BE)I _______________ an old friover in town while I _______________ the shopping. (MEET, DO)While the children _______________ with others my husbvà và I _______________ khổng lồ have sầu a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)

Bài 2: Hoàn thành đoạn đối thoại sau bằng cách điền vào nơi trống dạng đúng của cồn từ

Sue: ……………………………………………………….. when you saw them? (what | Tyên ổn & Matt | do)

Julie: Tyên ổn was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.

Sue: …………………………………………… in the pool, too? (you | swim)

Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.

Xem thêm: Binz - Người Ơi Em Có Biết Anh Đã Yêu Em Rất Nhiều

Sue: …………………………………… ? (what | he | do)

Julie: He was diving in the pool.

Sue: Diving, you say. ……………………………………. to dive? (he | not | just | try) He can’t dive.

Julie: You’re right. He was just trying lớn do it. And all his friends were watching it.

Sue: …………………………………….. ? (they | laugh)

Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.

Sue: ………………………………… faces when he came up lớn the surface of the pool? (Matt | make)

Julie: Yes, he was. He was grinning và making faces at me.

Sue: At you? Vow! And what about Tim? ……………………………………… Matt, too? (he | watch)

Julie: Not really. He was looking at me instead.

Sue: Oh, no! You’re kidding. ………………………………….. your new swimsuit? (you | wear)

Julie: Yes, I was. Why?

Sue: Now I know why Tyên ổn và Matt were watching you, Julie.

3. Đáp án bài tập thì Quá khđọng tiếp diễn

3.1. bài tập cơ bản

Bài 1:

were walkingwere sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingare singingwas walkingwas goingwere walkingwere attendingwas standingwere studying – were havingwere dancing

Bài 2:

Were they taking the exam? When was he working there? Were you making dinner? Were they drinking coffee when you arrived? When were we sleeping? They were studying last night. We were talking when the accident happened. He wasn’t exercising enough. Was I talking too much? It wasn’t snowing. How were they feeling? They weren’t talking. Where was I staying? Why was he studying on a Saturday night? I was going lớn school when you saw me. You were sleeping at 6am. She was working when I called. We weren’t leaving when you called. I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise? Để chạy thử chuyên môn và nâng cao kỹ năng Tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu công việc nhỏng viết E-Mail, diễn tả,…quý khách rất có thể tìm hiểu thêm khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm trên TOPICA Native sầu sẽ được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

3.2. Những bài tập nâng cao

Bài 1:

fell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 

Bài 2: 

What were Tyên and Matt doingYou were swimmingWhat was he doingWas he not just tryingWere they laughingMatt was makingHe was watchingWas you wearing

Trên đấy là phần bài xích tập thì thừa khứ đọng tiếp tục – một trong số những thì quan trọng đặc biệt duy nhất trong giờ Anh. Việc chuyên cần làm cho bài xích tập tương đối đầy đủ sẽ giúp bạn cầm cố có thể kỹ năng và kiến thức với biện pháp áp dụng thì quá khứ đọng tiếp nối. Chúc chúng ta học tập giỏi và đạt điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh mang đến riêng rẽ các bạn, liên kết với dấn ngay support từ Chuyên Viên, nâng cấp trình độ chuyên môn tiếng Anh ngay lập tức hôm nay