Cách chỉnh khổ giấy a4 trong word 2007

     

Khi bạn tạo mới một văn bản trong Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter có kích thước 21.59 cm x 27.94 centimet, để định nghĩa khổ giấy A4 và canh lề theo ý muốn, bạn có thể dùng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều giải pháp khác biệt để ở Page Setup, phương pháp đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối thuộc.

*
*
*
*
*
*

Sau Lúc thực hiện kết thúc, bạn chọn OK để lưu lại thế đổi về khổ giấy cùng lề giấy trong Word. Chúc bạn thực hiện thành công!