MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThỏng viện âm nhạcCông cố âm nhạcCảm âm bài xích hátLời bài xích hátSheet bài hátBeat nhạcTài liệu


Bạn đang xem: Cảm âm nụ hôn và nước mắt

*
Loading...
cảm âm sáo trúc, Cảm âm sao trúc bài bác Nụ hôn cùng nước đôi mắt, fa sol, la sol, Nụ hôn cùng nước đôi mắt cảm âm sao trúc, sol la

nhạc dạo:

rế đô là sol la đô la sol lá rêrề lá lá sol fa đố sol lala sol la đô rê fa ngươi thiết bị rêđố la sol đố lasol lá rề fà sol mi đồ dùng rê

bắt đầu:

là rê rê vật rê là mày mày rề mifa’ fa’ fa’ mày rê đòlà rê rê đồ rê là mi ngươi rề mifa’ fa’fa ngươi fa sol

sol sol sol fa sol lá sol rềlá lá rê đồ gia dụng rế làsol rế đồ vật mí rê thiết bị rê

fa sol lá đố đắm say là đố sisol mì mì sol la la larề sol la sí

đồ gia dụng mí rê đô rê


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagetốc độ.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagetốc độ.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/hoangdaokimgiap.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>


Xem thêm: Chi Phí Chụp Tử Cung Vòi Trứng Bao Nhiêu Tiền Và Nên Chụp Ở Đâu?