Công suất tỏa nhiệt trên điện trở

     
CÔNG SUẤT CỦA MẠCH RLC

Chủ đề này bao gồm những sự việc sau: biểu thức của hiệu suất, mạch năng lượng điện cất 1 hoặc 2 thứ, thứ thị năng suất của cái năng lượng điện luân phiên chiều khi tất cả sự đổi khác của thiết bị

A. LÍ THUYẾT

1. Biểu thức của công suất

Cho mạch năng lượng điện luân phiên chiều có biểu thức năng lượng điện áp cùng mẫu điện


*

*

Nhận xét: Công suất lập tức biến đổi tuần trả theo thời hạn cùng với tần sốω"= 2ω với T" = T/2

b. Công suất

PMN=UMN.I.cosφ 

Với mạch năng lượng điện RLC không phân nhánh :P=UMN.I.cosφ = I2.RMN=U2Z2.RMN=U2R.cos2φ

c. Hệ số công suất

Với

*

*

*

.Quý khách hàng đã xem: Công suất tỏa nhiệt độ bên trên r

2. Mạch điện chứa một hoặc nhì thiết bị

a. Mạch điện cất một thiết bị

Mạch chỉ bao gồm R

Đặc điểm:


Mạch LC

Đặc điểm

Z= ZL-ZCφ = ±π2

=> Phường =0

c. Đối với mạch năng lượng điện RLC không phân nhánh

Mạch năng lượng điện RLC

(Cuộn dây thuần cảm)

Phường =

3. Đồ thị công suất của mẫu điện xoay chiều Lúc có sự biến đổi của thiết bị

Các trang bị thị năng suất của dòng điện chuyển phiên chiều

L,C,=const, R thay đổi.

Bạn đang xem: Công suất tỏa nhiệt trên điện trở

R,C,=const, Lbiến đổi.

R,L,=const, C thay đổi.

R,L,C,=const, f biến hóa.

Xem thêm: Dàn Ý Chứng Minh Nói Dối Có Hại Cho Bản Thân (Dàn Ý + 6 Mẫu)


f=frac12pi sqrtLC" />

Dạng thiết bị thị nhỏng sau:

B. BÀI TẬP

DẠNG 1: TÍNH CÔNG SUẤT, HỆ SỐ CÔNG SUẤT

– Công suất:

DẠNG 2 : BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÔNG SUẤT CỦA MẠCH RLC

Bài tân oán 1: Biện luận Phường theo R

b. Biện luận công suất theo R: Với mạch điện RrLC


ZL1+ ZL2= 2ZL(Cộng hưởng)

Quan hệ φ1=-φ2 ⇔φu1-φi=-φu2-φi ⇔φi=φu1+φu22

– Để P, đạt cực đại :

Bài toán 3: Biện luận theo C

– Ứng với 1 cực hiếm của P mãi sau 2 giá trị C


ZC1+ ZC2= 2ZC(Cộng hưởng)

Quan hệ φ1=-φ2 ⇔φu1-φi=-φu2-φi ⇔φi=φu1+φu22

– Để P, đạt cực lớn :

Bài toán thù 4: Biện luận theow.

Khi
()Quan hệ φ1=-φ2 ⇔φu1-φi=-φu2-φi ⇔φi=φu1+φu22

lấy một ví dụ biện luận Phường theo R:

lấy ví dụ 1: Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ, biết


=> Đáp án C

lấy ví dụ 2:Cho mạch điện luân phiên chiều gồm những bộ phận điện R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp thân nhị đầu mạch là

=> Đáp án D

lấy ví dụ 3:Mạch RLC thông liền, với R là vươn lên là trsinh sống, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp
năng suất của mạch gồm thuộc cực hiếm bằng P. Giá trị R cùng hiệu suất tiêu thụ của mạch Khi đạt giá trị cực to thứu tự là

A.

=> Đáp án D.

lấy một ví dụ 4:Một đoạn mạch năng lượng điện luân phiên chiều gồm một điện trlàm việc thuần R, một cuộn dây tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi r với độ từ bỏ cảm L, một tụ năng lượng điện gồm năng lượng điện dung C mắc nối tiếp. Các cực hiếm của r, L, C ko đổi, quý hiếm của điện trlàm việc thuần R thay đổi được. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch AB một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều
thì thấy nhị quý hiếm hiệu suất đều nhau. Công suất tiêu thụ khi ấy là

A. 500W B. 600W C. 800W D. 1000W

Hướng dẫn

Ta có:

=> Đáp án D

lấy một ví dụ 6:Mạch năng lượng điện xoay chiều có một cuộn dây mắc tiếp liền với tụ năng lượng điện. Cuộn dây có điện trở
(V). Với quý giá làm sao của C thì công suất tiêu thụ của mạch có giá trị cực lớn cùng giá trị hiệu suất cực đại bằng bao nhiêu?