Công thức tính diện tích các hình cơ bản

     
Toán Tiểu học: Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp các em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..Nhờ đó, sẽ biết cách vận dụng vào bài tập tốt hơn, để ngày càng học tốt môn Toán. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của hoangdaokimgiap.vn:

Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán Tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình chữ nhậtCông thức tính diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuôngCông thức tính diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hànhCông thức tính chu vi Hình bình hànhCông thức tính diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoiCông thức tính chu vi Hình thoiCông thức tính diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giácCông thức tính chu vi Hình tam giácCông thức tính diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thangCông thức tính chu vi hình thangCông thức tính diện tích hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình trònCông thức tính chu vi hình trònCông thức tính diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung quanh hình lập phươngTính diện tích toàn phần hình lập phươngTính thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậtTính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nónCông thức tính diện tích xung quanh hình nónCông thức tính diện tích toàn phần hình nónCông thức tính thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụCông thức tính diện tích xung quanh hình trụCông thức tính diện tích toàn phần hình trụCông thức tính thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầuCông thức tính diện tích mặt cầuCông thức tính thể tích hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: P = (a + b) x 2.Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích các hình cơ bản


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết DT tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đã biết.

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.Mở rộng: Nếu biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông ta lấy chu vi hình vuông chia 4.

Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.Mở rộng: Nếu biết diện tích hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.

3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2Muốn tính chu vi hình bình hành, ta lấy tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.

Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x hMuốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta có thể tính:Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ dài cạnh hình thoi nhân với 4.Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi chia 4.

Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =
*
Muốn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + cMuốn tính chu vi hình tam giác, ta lấy độ dài 3 cạnh tam giác cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =
*
Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Nếu ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + dMuốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài các cạnh hình thang cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thang và độ dài 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =
*
Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Nếu biết diện tích hình thang, ta có thể tínhChiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).Mở rộng: Nếu biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Tính diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 4.

Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.

Xem thêm: =))) Nghĩa Là Gì - Ý Nghĩa Của Icon :)), :V, :>, :3


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x aMuốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = P x cMuốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x cMuốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều rài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh có chiều dài từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.
*
Trong đó:Sxq: là ký hiệu diện tích xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xấp xỉ là 3,14r: Bán kính mặt đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung quanh hình nón cộng với diện tích mặt đáy hình nón. Vì diện tích mặt đáy là hình tròn nên áp dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.
*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:
*
Trong đó:V: Ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: Bán kính hình tròn đáy.h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x hTrong đó:r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)Trong đó:r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x hTrong đó:r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*
Trong đó:S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu