Đêm đang khuya rồi em chẳng ngủ anh ơi Thao thức một mình nằm mà nghe thương thơm anh Thương rồi, em chỉ khóc một mình sao trời xanh sắp đặt chi điều yêu thương nhau yêu cầu Chịu cay đắng.Chưa tất cả tối làm sao em ai oán bởi đêm nay Trăn trsinh hoạt canh nhiều năm ghẻ lạnh em đơn độc Ban chiều khi tiễn bước anh vềem chú ý vào khóe mắt anh sầu cơ mà lòng nghe nặng niềm nhức.Anh ơi, biết rằng yêu anh em đồng ý mặc dầu mình còn Trắng tay Anh ơi, chớ quên yêu nhauxin chớ phú tình cũng chớ đổi thay lòng Không biết hiện thời anh làm gì anh ơi? Em chấp tay cầu trời đừng phân tách đôi ta Anh đừng lo suy nghĩ nữa thêm sầu Bao lời ước muốn thưnghỉ ngơi ban đầu Chờ ngày đôi mình hòa hợp hôn...


Bạn đang xem: Đêm đã khuya rồi em chẳng ngủ anh ơi


Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 9: Tóm Tắt Văn Bản Lặng Lẽ Sa Pa Ngắn Gọn, Đầy Đủ

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.