Download Adobe Presenter 9 Full Crack Adobe Presenter 9, 10, 11

     

Phần mềm Adobe Presenter, plug-in cho Microsoft PowerPoint, hỗ trợ người dùng dễ dàng chuyển đổi các slide PowerPoint sang dạng tài liệu thuyết trình và nội dung eLearning “giàu” media mà không mất đi môi trường PowerPoint tương tự. Trải nghiệm Adobe Presenter, khám phá cách thức vô cùng đơn giản để bổ sung phần diễn giải âm thanh hoặc video, tạo bài thuyết trình chạy tự động được quản lý online và được xem ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Với Adobe Presenter, người dùng có thể khuyến khích người xem đưa ra phản hồi, hoặc theo dõi sự tiến bộ của người học bằng các mẫu feedback, bản điều tra và bộ câu hỏi tương tác.

 
*

Kegen đây nhé : http://bit.ly/1m5Reiv

Tính năng của Adobe Presenter: Tạo bài thuyết trình và khóa học nhanh, dễ dàng Cải thiện chất lượng bài thuyết trình bằng các trải nghiệm giàu nội dung Tạo câu hỏi trong PowerPoint Cung cấp nội dung mở rộng và cách thức tiếp cận nội dung đồng bộ Tăng cường sự liên kết với người xem bằng cách tích hợp với Adobe Connect Cấu hình: Tối thiểu 2GB Ram Ổ cứng trống 1GB để cài đặt, và 5GB trong quá trình sử dụng