Giải bài tập đại số tuyến tính

     
... lại kết cùng với hàm Maple: > LinearAlgebra(<,,>); Dùng Maplet giải tập đại số đường tính Chúng ta sử dụng Maplet nhằm giải tập đại số đường tính chẳng qua Maplet cung ứng ... giúp ta dễ chú ý dụng để giải tập đại số con đường tính biện pháp dễ dãi 7.1 Giải hệ phương trình tuyến tính cách thức Gauss Trong đại số đường tính câu hỏi giải hệ phương trình tuyến tính tân oán thường xuyên tốt ... TRỢ CHO VIỆC GIẢI BÀI TẬP. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Maple có nhiều tlỗi viện chuyên biệt mang lại nghành nghề toán học (được Điện thoại tư vấn Package), phần tra cứu làm rõ thỏng viện Maple dùng để làm giải tập đại số con đường tính (package...

Bạn đang xem: Giải bài tập đại số tuyến tính


*

... Tương từ Các véc tơ sau hòa bình con đường tính tốt phụ thuộc vào đường tính a e1 = (-1, -2, 1, 2), e2 = (0, -1, 2, 3), e3 = (1, 4, 1, 2), e4 = (-1, 0, 1, 3) Xét ràng buộc con đường tính xe1 + ye2 + ze3 +te4 = ... Km = n+1 – (m+1) = n – m Hệ snghỉ ngơi véc tơ xn, xn-1, …, xm+1 13 Bài tập cmùi hương Ma trận ánh xạ đường tính Tính tích nhị ma trận Dễ Tính lũy thừa sau cos φ - sin φ n sin φ = = sin φ 2cosφ sinφ cos ... = (2, 2, 5, 4), a4 = (2, 3, 4, 4) Dễ chứng tỏ (bởi tính toán thù với 6.a.) hai hệ chủ quyền tuyến đường tính C4 → bọn chúng ssinh sống C4 Tìm biểu diễn tuyến đường tính qua ei Từ có ma trận chuyển ssinh sống (cij) → phương pháp...
*

... 1 11 9  h3  h1  7 3 11 13  h3 11 h2   Giải Xét ma trận bổ sung cập nhật B     3 15 17  h  3h1  11 7 15 25  h 11 h2     21   3 2 17 15   11 17    1 1 1  ...  1 1 4   1 1 1 1   h2 3h1   h3  h2   B   12 1 1      21 14 14     21 14 14  h  h1  1 10 9 9    21 14 14  0 0 0        1 1 4   ... 4      4 1    3  9             1 X  A 1B  A* B    11 11      |A| 11  3   1 11  4 5     11 11 11   4   11 Dạng Hạng ma trận...
*

... x  x  1,p2  2x  2x  3,p3  x  4x  2 chủ quyền giỏi nhờ vào tuyến đường tính? Giải Cách Giả sử   k1p1  k p2  k3p3    k1 (x  x  1)  k (2x  2x  3)  k (x  4x  2) k1  2k  k   ... hòa bình tuyến đường tính dựa vào con đường tính Pmùi hương pháp Cách 1: Chứng minc định nghĩa Xét   k1u1  k u   k m u m , dẫn cho hệ pmùi hương trình con đường tính m ẩn k1,k , ,k m Hệ gồm ma trận hệ số ẩn A ... lập tuyến đường tính Nếu r(A)  m hệ U phụ thuộc vào con đường tính. ( m số véc tơ hệ U) Cách 2: Xét ma trận tương ứng hệ U snghỉ ngơi tắc Nếu r(A)  m hệ U chủ quyền tuyến tính Nếu r(A)  m hệ U phụ thuộc tuyến tính...
*

...  2x,p3  2x  1 P2 U1  s1  (2,1, 0),s2  (1,1,1),s3  (1, 0, 0) Giải Ta bao gồm f (p1 )  f (x  x  1)  (1, 2, 1)  v1 ,f (p2 )  f (x  2x)  (3, 3, 0)  v ;f (p3 )  f (2x  1)  (3, 2,1) ...  , v3 U1    3  , v 4 U1     3k  2k  6k  k  9  9     10  3            10 10 11 3    Vậy ma trận ánh xạ f cặp ssinh hoạt A   12 12 3   9 10   Dạng ...  k (1, 3)  (2, 1)  (k1  k , 2k1  3k )    2k1  3k  1 k   5  3   1  3 1 Vậy v1U     Tương trường đoản cú v1U     , v1U     Ma trận phải kiếm tìm A    1  3  4...
*

... Bien soan cugn "BM tap Dai so tuygn tinh" Cugn each dude phân chia lam cha chudng bao g6m nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va ma trail - Khong gian tuygn tinc, anh xa tuygn tinch, ... - Bei tap 35 D HtiOng dein hoac clap so 43 Chudng KHONG GIAN VECTO - ANH XA TUYEN TINH • PHUGNG TRINH TUYEN TINH 57 A - TOrn tat ly thuyeet 57 §1 Kh8ng gian vec lớn 57 §2 Anh xa tuyeen tinch 61 ... hudng dan (HD) hoac dap s6 (DS) Cac vi du va bai tap &roc chon be a mac an to trung binch den kh6, c6 nhUng bai tap mang tinch 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nđam mê gain sinc vien higu...

Xem thêm: Tuyển Tập Các Cuốn Sách Ăn Dặm Không Phải Cuộc Chiến Pdf, Link Tải Ebook Một Số File Sách Nuôi Dạy Con


... i = 1, Tính K , J ,  0 0 λ3     KJ, JK  0 b) Tính A , n > nguim, v i A =     0 3   n Bài 21 Cho đa th c f(x) = 3x3 – 2x + Tính f(A)  −2  A =  −4     −5    Bài 22 ... A 2kπ 2kπ + i sin , k , n ∈ ¢ Tính n n m m S = a0 + a1m + + an −1 , m ∈ ¥ Bài 27 Cho ak = cos Bài 28 Bài 29 Bài 30 Bài 31 a 0 Cho A =  b a  ,   0 a   a 0 Cho A =  a    0 a ... n A Bài 23 Cho A m t ma tr n vuông th c Ch ng minch r ng n u detA 0, E ma tr n đơn v Bài...
... 104 Tài liệu tìm hiểu thêm Sở môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG 113 Đại số đường tính Trang: Phần I ttiết tập Đại số tuyến tính Bộ môn Tân oán - Khoa Sư phạm - ĐHAG Trang: Chương Định thức Định ... ĐHAG Đại số con đường tính Trang: 35 Chương thơm Hạng ma trận Cùng với định thức, ma trận (đặc biệt hạng ma trận) chính sách nhằm giải toán thù hệ phương thơm trình con đường tính thích hợp đại số tuyến tính nói chung Bài ... 0, x = ±1 Bài Tập Tính α β γ β γ α γ α β α, β, γ, nghiệm pmùi hương trình: x3 +px+q = Giải phương thơm trình: 1 1 Đại số tuyến tính x x2 x3 =0 27 16 64 Bộ môn Toán thù - Khoa Sư phạm - ĐHAG Bài Tập Trang:...
... 2, 1, −2), Bài tập Đại số tuyến đường tính - Tín a) Hãy với giá trị λ, hệ a1 , a2 , a3 Bài 58 Trong không gian đường tính R3 , không gian M hệ độc lập tuyến tính sinch bộ phận b) Hãy tìm số thực λ ... hệ dựa vào con đường tính b) Chứng minh tổ hợp tuyến đường tính hệ a1 , a2 , a3 có vô số biểu diễn tuyến đường tính qua a1 , a2 , a3 Bài 37 Trong không gian đường tính R3 mang đến M không khí Bài 46 Trong ... 2, 3) ∈ Imf Bài 72 Cho ánh xạ tuyến đường tính f : R3 −→ R3 xác minh công Bài 79 Cho ánh xạ con đường tính f : R3 −→ R3 khẳng định phương pháp thức Bài tập Đại số tuyến đường tính - Tín cùng với x = (x1 , x2 , x3 ) ∈...
... giãn? Bài 67 Cho hàm cầu có dạng Q = Q(P. ) = APhường −β Bộ môn Toán thù - Đại học Thăng Long 12 Đại số tuyến tính, Giải tích Ứng dụng a Tìm hàm cầu ngược P. = P (Q) b Tính hệ số co giãn εQP εP Q Hai hệ số ... , Bài 15 Tính định thức sau: −1 1 −1 , −1 0 2 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 , 10 10 trăng tròn 4 4 , 1 a b Bộ môn Toán - Đại học tập Thăng Long −1 , −2 a c b c Đại số tuyến tính, Giải tích Ứng dụng Bài 16 Tính định ... f f : R3 → R2 , f (x, y, z) = (2xy, 6x + y − z) Bài 41 Tìm ma trận ssinh hoạt tắc ánh xạ tuyến tính sau: Sở môn Toán - Đại học Thăng Long Đại số tuyến tính, Giải tích Ứng dụng a f : R → R f (x, y) =...
... ⎝ ⎠ Bài 11: Tìm biện luận hạng ma trận sau theo tsi mê số m ∈ K: ⎛ 1 − 3⎞ ⎜ ⎟ a) ⎜ m ⎟ ⎜1 m ⎟ ⎝ ⎠ −m ⎞ 5m ⎛ m ⎜ ⎟ b) ⎜ 2m m 10m ⎟ ⎜ − m − 2m − 3m ⎟ ⎝ ⎠ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG Bài ... x = ⎩ Bài 5: Giải biện luận theo tđam mê số thực hệ phương trình sau: ⎧mx1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨ x1 + mx2 + x3 = m ⎪ ⎩ x1 + x2 + mx3 = m ⎧ax1 + x2 + x3 = ⎪ b) ⎨ x1 + bx2 + x3 = ⎪x + 2x + x = ⎩ Bài 6: ... + x = ⎪2x + 3x - x = ⎪ ⎪x1 + x2 = ⎩ x2 = x2 - x3 + x = x2 + x3 + x4 = x2 - x = 10 Bài 2: Giải hệ phương trình con đường tính sau: ⎧ x1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨2 x1 + x2 − x3 = ⎪3x − x − x = ⎩ ⎧ x1 + x2...
... n tất cả cách - Bư c 2: ch n phái nam tất cả C2 Suy bao gồm 3C2 giải pháp ch n + Trư ng h p 2: ch n n nam giới - Bư c 1: ch n n C2 bí quyết - Bư c 2: ch n phái mạnh Suy gồm 5C2 giải pháp ch n + Trư ng h p 3: ch n n bao gồm biện pháp V y tất cả ... ta gồm 4! = 24 s V y tất cả 1trăng tròn – 24 = 96 s Ví d trăng tròn M t đội phái nam n Ch n ngư i mang đến ñó nh t n H i bao gồm cách Gi i + Lo i 1: ch n ngư i tùy ý 13 ngư i gồm C13 biện pháp + Lo i 2: ch n nam giới (ko ... 10 cu n sách toán không giống Ch n cu n, h i cách Gi i M i cách ch n 10 cu n sách m t t h p ch p c a 10 V y tất cả C10 = 210 biện pháp ch n Ví d 16 M t team bao gồm phái mạnh n Ch n ngư i mang lại ñó bao gồm nh t n H i tất cả...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn uống bản trong lòng người mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong ngày lễ hội đầu năm mới điểm lưu ý chung với sứ mệnh của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn uống tự sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ vào lấp chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc biên soạn bài xích cô bé bỏng phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu con trau xanh bài bác ca nđính thêm đi bên trên kho bãi cat sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập vnạp năng lượng học tập trung đại VN lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê lại có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8