Giải bài tập hóa 11 nâng cao

     

Giải bài tập Hóa 11 | Giải bài xích tập Hóa 11 nâng cấp | Để học tập tốt hóa học 11

Ngoài giải bài tập hóa học 1một trong những SGK, hoangdaokimgiap.vn cùng em giải bài tập hóa 11 sách cải thiện. Mời các bạn xem thêm gợi ý giải bài bác tập Hóa 11 cải thiện qua những bài viết sau đây.


Cmùi hương 1: Sự năng lượng điện li Bài 1: Sự điện li Bài 2: Phân loại các chất điện li Bài 3: Axit, bazơ cùng muối hạt Bài 4: Sự năng lượng điện li của nước - pH - Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ với muối hạt Bài 6: Phản ứng trao đổi ion vào hỗn hợp các chất năng lượng điện li Bài 7: Luyện tập Phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch những hóa học năng lượng điện li Chương thơm 2: Nhóm Nitơ Bài 9: Khái quát tháo về nhóm nitơ Bài 10: Nitơ Bài 11: Amoniac và muối bột amoni Bài 12: Axit nitric cùng muối hạt nitrat Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hòa hợp chất của nitơ Bài 14: Photpho Bài 15: Axit photphoric và muối photphat Bài 16: Phân bón hóa học Bài 17: Luyện tập đặc thù của photpho với các hòa hợp chất của photpho Cmùi hương 3: Nhóm cacbon Bài 19: Khái quát tháo về team cacbon Bài 20: Cacbon Bài 21: Hợp hóa học của cacbon Bài 22: Silic cùng hợp hóa học của silic Bài 23: Công nghiệp silicát Cmùi hương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ Bài 25: Hóa học hữu cơ và hòa hợp hóa học hữu cơ Bài 26: Phân loại và gọi thương hiệu thích hợp chất hữu cơ Bài 27: Phân tích nguyên tố Bài 28: Công thức phân tử phù hợp chất hữu cơ Bài 29: Luyện tập hóa học cơ học, công thức phân tử Bài 30: Cấu trúc phân tử thích hợp chất hữu cơ Bài 31: Phản ứng cơ học Bài 32: Luyện tập cấu tạo phân tử vừa lòng chất hữu cơ Cmùi hương 5: Hiđrocacbon no Bài 33: Ankan - Đồng đẳng, đồng phân cùng danh pháp Bài 34: Ankan - Cấu trúc phân tử cùng đặc thù thiết bị lí Bài 35: Ankan - Tính Hóa chất, pha trộn với áp dụng Bài 36: Xicloankan Bài 37: Luyện tập Ankan cùng xicloankan Chương thơm 6: Hiđrocacbon không no Bài 39: Anken - Danh pháp, kết cấu cùng đồng phân Bài 40: Anken - Tính hóa học, pha chế và vận dụng Bài 41: Ankađien Bài 42: Khái niệm về tecpen Bài 43: Ankin Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon ko no Cmùi hương 7: Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên Bài 46: Benzen và ankylbenzen Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên Cmùi hương 8: Dẫn xuất haloren. Ancol - Phenol Bài 51: Dẫn xuất halogene của hiđrocacbon Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon Bài 53: Ancol - Cấu tạo, danh pháp, đặc thù thứ lí Bài 54: Ancol - Tính Hóa chất, pha chế cùng ứng dụng Bài 55: Phenol Bài 56: Luyện tập ancol, phenol Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Bài 58: Anđehit cùng xeton Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton Bài 60: Axit cacboxylic - Cấu trúc, danh pháp cùng tính chất đồ gia dụng lí Bài 61: Axit cacboxylic - Tính chất hóa học, pha trộn với áp dụng Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*