Không giờ đồng hồ rồi anh ngủ đi thôi Hơi đâu nhưng lo lắng anh ơi Bọn mình nghèo túng thiếu mang lại đến quen thuộc Ngày sau phong phú new tmùi hương thêm Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ đồng hồ rồi anh biết chưa anh? Sao anh còn thao thức vào đêm Thà nghèo nhưng biết kính yêu nhau Còn rộng phú quý đổi thay mau Thôi anh đừng buồn nhé anh... Anh ơi! Anh Để ý đến bỏ ra từng giờ Cho em gối chăng ơ thờ Gần nhau như trơ trẽn tội lắm! Anh ơi! Rằng ttách sinch voi sinh cỏ Đâu ai đói mà lại anh lo Thôi anh đừng bi thiết nhé anh..! Không giờ đồng hồ rồi anh ngủ đến say Mai trên đây còn lo kế sinch nnhị Dù bầy mình vẫn White hai tay Vẫn tin hạnh phúc sinh hoạt tương lai Không khi nào tình nphân tử pnhị..!!


Bạn đang xem: Không giờ rồi em ngủ chưa em


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy May Công Nghiệp Đúng Cách Sử Dụng Máy May Công Nghiệp

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.