Những điểm giống nhau giữa thân và cành

     

+ Đều có chồi ngọn,dọc thân và cành có là , kẽ lá có chồi nách .

Bạn đang xem: Những điểm giống nhau giữa thân và cành

Bạn đang xem: Những điểm giống nhau giữa thân và cành

- Những điểm khác nhau :

Thân Cành

- Do chồi ngọn phát triển thành

- Thân thường mọc đứng

- Do chồi nách phát triển thành

- Cành thường mọc xiên


*

Điểm khác nhau giữa thân và cành là

_Sự khác nhau:

Thân:

+) mọc ra từ gốc thân.

+) hướng mọc của thân là thẳng.

_ Cành:

+) mọc ra từ thân.

+) hướng mọc của cành là xiên,chéo.

_ Sự giống nhau của thân và cành là:

Hình trụ,đều có chồi ngọn, chồi nách và lá.

Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định:

- Thân mang những bộ phận nào?

- Những điểm giống nhau giữa thân và cành?

- Vị trí chồi ngọn trên thân, cành?

- Vị trí chồi nách?

- Chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây?

Xem hình H.13.2 và trả lời câu hỏi:

- Tìm sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá?

- Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây?

- Những bộ phận của thân: Chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành.

- Thân và cành đều có chồi ngọn, có lá, lá có chồi nách.

- Chồi ngọn nằm ở đầu thân và đầu cành.

- Chồi nách nằm ở dọc thân và cành, nằm ở kẽ lá.

- Chồi ngọn giúp thân cây dài ra

- Trong hình H.13.2 giữa chồi hoa và chồi lá

+ Giống nhau: đều được bao bọc bên ngoài bằng chồi lá

+ Khác nhau: trong chồi lá có mô phân sinh ngọn sẽ phát triển thành cành mang lá, còn chồi hoa có mầm hoa sẽ phát triển thành hoa.

- Chồi hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa, chồi lá sẽ phát triển thành cành mang lá.

Đúng 0
Bình luận (0)

những điểm giống nhau giữa thân và cành

Đây là sinh họcnha

Lớp 6 Ngữ văn 0 0 Gửi Hủy

Quan sát H.13.1 SGK , xác định :

+ Thân mang những bộ phận : .........................

+ Những đặc điểm giống nhau giữa thân và cành :.................

+ Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành : ...........................

+Vị trí chồi nách

Lớp 6 Sinh học Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân 2 0 Gửi Hủy

+ Thân mang những bộ phận : Chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành

+ Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành : Ở ngọn thân và đầu cành

+Vị trí chồi nách : Ở kẽ lá (nách lá)

ko biết là đúng hay sai?

*

Đúng 0
Bình luận (0)

Thân mangnhững bộ phận : Thân chính , cành , chồi ngọn và chồi nách

Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành : Đầu ngọn của thân và cành

Vị trí chồi nách :Mọc dọc theo thân và cành

Đúng 0
Bình luận (0) BJYXSZD Trâmđã xóa

Thân chính mang những bộ phận : Cành , thân chính , chồi ngọn và chồi nách

Những đặc điểm giống nhau giữa thân và cành : Có chồi ngọn và chồi nách

Vị trí của chồi ngọn trên thân cành : Đầu ngọn của thân và cành

Vị trí của chồi nách : Mọc dọc theo thân và cành

Đúng 1
Bình luận (0)

Quan sát H.13.1 SGK , xác định :

+ Thân mang những bộ phận : .........................

+ Những đặc điểm giống nhau giữa thân và cành :.................

+ Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành : ...........................

+Vị trí chồi nách

Giúp với mik cần gấp

Lớp 6 Sinh học Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân 3 0 Gửi Hủy

Quan sát H.13.1 SGK , xác định :

+ Thân mang những bộ phận :chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành

+ Những đặc điểm giống nhau giữa thân và cành :đều có thân, chồi ngọn và chồi nách

+ Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành :Chồi ngọn nằm ở đỉnh thân chính hoặc cành

+ Vị trí chồi nách :Chồi nách nằm dọc thân hoặc dọc cành ( ở kẽlá )

Đúng 0
Bình luận (0)

+ thân mang những bộ phận : chồi ngọn , chồi nách , thân chính , cành .

+đều có chồi ngọn, chồi nách , thân cành.

Xem thêm: Video Hướng Dẫn Sử Dụng Máy In Canon Mf221D, Bảng Thao Tác

+ vị chí của chồi ngọn trên thân và cành :đỉnh thân , cành.ư

Đúng 0
Bình luận (0)

Quan sát H.13.1 SGK , xác định :

+ Thân mang những bộ phận : chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành

+ Những đặc điểm giống nhau giữa thân và cành : đều có thân, chồi ngọn và chồi nách

+ Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành : Chồi ngọn nằm ở đỉnh thân chính hoặc cành

+ Vị trí chồi nách : Chồi nách nằm dọc thân hoặc dọc cành ( ở kẽ lá )

Đúng 0
Bình luận (0)

Nêu những điểm giống và khác nhau của thân và cành.

 

Lớp 6 Sinh học Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân 3 0 Gửi Hủy

Nêu những điểm giống và khác nhau của thân và cành.

- Giống nhau: đều có chồi ngọn, cólá , kẽ lá có chồinách.

- Khác nhau:

+ Thân: do chồi ngọnphát triển, thường mọc đứng.

+ Cành: do chồi nách phát triển, thường mọc xiên.

Good luck!

Đúng 0
Bình luận (0)

Thân và cành có điểm giống nhau là :

+ Cùng có lá

+ Cùng có ngọn

+ Kẽ lá đều có chồi nách

Thân và cành có điểm khác nhau là :

+ Thân lớn lên nhờ chồi ngọn

+ Cành lớn lên nhờ chồi nách

+ Thân thường mọc đứng

+ Cành thường mọc xiên

Đúng 0 Bình luận (0)

- Giống:Thân và cành đều là những mẩu gỗ, cùng có mấu.

- Khác:

+ Thân to hơn cành, từ thân lớn thì mới mọc ra những cành nhỏ.

+ Thân do chồi ngọn phát triển, cành do chồi nách phát triển.

Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa thân trước và thân sau áo tay liền chui đầu.

Lớp 9 Công nghệ 1 0 Gửi Hủy

*GIỐNG:

- Dài áo AX = số đo

- Hạ nách AC = 1/4 Vn + 3(cm)

- Hạ eo AL = số đo

- Từ các điểm A, C, L, X kẻ các đường ngang vuông góc AX

- Rộng cổ AA1 = 1/5 Vc

- Hạ xuôi vai BB1 = 1/10 Rv

- Nối sườn vai A2B1 và kéo dài thêm đoạn B2H = số đo dài tay

- Vẽ cửa tay: Kẻ đường vuông góc với A2H tại H cắt CC1 kéo dài tại H1

- Giảm cửa tay HH2 = 1cm. Nối B1H2A1B1H2 là đường sườn tay: H2H1 là cửa tay

- Ngang ngực: CC1 = 1/4 Vn + 3(cm)

CC2 = 1/10 Vn -1 (cm)

- Ngang eo LL1 = CC1 = 1 (cm)

- Ngang mông XX1 = CC1 + 1 (cm).

Đúng 0
Bình luận (0)

điểm giống nhau và khác nhau giữa giâm cành,chiết cành và ghép cành là gì?

Lớp 6 Sinh học Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo 2 0 Gửi Hủy

giâm cành là khi rễ dc hình thành sau khi cắm xuống đất còn chiết cành là rễ đã hình thành trên cây mẹ trước khi trồng

oki

à à mik cũng ko chắc lắm

Đúng 0
Bình luận (0)

-Giâm cành là cắt một đoạn cành hay thân của cây mẹ cắm xuống đất cho ra rễ để phát triển thanh cây mới(đoạn cành phải có đủ mắt,đủ chồi)

-Chiết cành là làm cho ra rễ ngay trên cây rồi mới đem trồng thành cây mới

-Ghép cành là dùng một bộ phận dinh dưỡng,mắt ghép,chồi ghép hoặc cành ghép của một cây gắn vào một cây khác(gốc ghép) cho tiếp tục phát triển

Đúng 0
Bình luận (0)

- Quan sát củ dong ta, củ gừng. Tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng?

- Quan sát kĩ củ su hào và củ khoai tây. Ghi lại những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng.

- Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng của thân củ đối với cây?

- Kể tên một số cây thuộc thân củ và công dụng của chúng?

- Thân rễ có đặc điểm gì? Chức năng của thân rễ đối với cây?

- Kể tên một số cây thuộc loại thân rễ và nêu công dụng, tác hại của chúng?

- Lấy que nhọn chọc vào thân cây xương rồng 3 cạnh. Nhận xét?

- Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì ?

- Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?

Lớp 6 Sinh học 1 1 Gửi Hủy

- Củ dong ta và củ gừng giống nhau: đều phình to chữa chất dinh dưỡng, chúng đều có lá, chồi ngọn, chồi nách.

- Củ khoai tây và củ su hào giống nhau đều to, tròn. Khác nhau củ khoa tây mọc dưới mặt đất, củ su hào mọc trên mặt đất.

- Thân củ có đặc điểm: Thân phình to, nằm trên mặt đất, chứa chất dinh dưỡng dự trữ khi cây ra hoa, tạo quả.

- VD thân củ: khoai tây, su hào dùng làm thức ăn cho con người.

- Thân rễ : Thân phình to , có chức năng dự trữ chất dinh dưỡng cho cây.

- Cây thân rễ như củ nghệ, gừng, dong ta công dụng làm thực phẩm cho con người.

- Lấy que nhọn chọc vào cây xương rồng sẽ thấy nước chảy ra.

→ Nhận xét: Thân cây có chứa nước dữ trữ cho các hoạt động sống của cây.