Chào chúng ta , thiết bị bản thân corei3 , thẻ màn hình hiển thị ATI, bắt đầu upgrade từ 2GB Ram lên 4GB Ram. chúng ta mang lại hỏi bản thân nên sở hữu win8 32 bit xuất xắc 64 bit ? vì chưng khi cài đặt win8 32bit vật dụng chỉ thừa nhận gần 2.9GB nhưng các ứng dụng chạy nhẹ nhàng hơn . tải bản 64bit thì dìm ngay sát 3.9GB . độ chênh lệch là 1GB nhưng lại những ứng dụng chạy 64 bit nặng rộng tương đối nhiều . ngay cả Khi new nhảy lên bạn dạng 64bit đã sở hữu 1.2GB rồi . Bản 32bit bản thân ko lưu giữ rõ lắm dẫu vậy hình như có 0.8GB Khi bắt đầu nhảy lên thì bắt buộc //
Bạn đang xem: Ram 4gb nên cài win 32 hay 64

vu00ec khi cu00e0i win8 32bit mu00e1y chu1ec9 nhu1eadn gu1ea7n 2.9GB nhu01b0ng cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng chu1ea1y nhu1eb9 hu01a1n . cu00e0i bu1ea3n 64bit thu00ec nhu1eadn gu1ea7n 3.9GB . u0111u1ed9 chu00eanh lu1ec7ch lu00e0 1GB nhu01b0ng cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng chu1ea1y 64 bit nu1eb7ng hu01a1n ru1ea5t nhiu1ec1u . ngay cu1ea3 lúc mu1edbi bu1eadt lu00ean bu1ea3n 64bit u0111u00e3 chiu1ebfm 1.2GB ru1ed3i . Bu1ea3n 32bit mu00ecnh khu00f4ng nhu1edb ru00f5 lu1eafm nhu01b0ng hu00ecnh nhu01b0 cu00f3 0.8GB Khi mu1edbi bu1eadt lu00ean thu00ec phu1ea3i //","product_id":0,"type":0,"date":1382410893,"date_text":"8 nu0103m","link":"/hoidap/4125/451022/tam-4gb-ram-nen-cai-win-32-bit-hay-64-bit.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hanlamlam","name":"lam lam","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"sangdoaviet
*

theo em thì cần hỏi về yêu cầu của chưng dùng j cùng ra làm sao thì lúc kia new bịt nên cài 32 giỏi 64 em ko bịt nhìu về 64, và trang bị tuyệt nhất về nó cơ mà em bịt là nó mang tính chất bảo mật thông tin cao, nên có thể dành riêng cho lập trình sẵn viên. và em xin nói thẳng nếu bác bỏ chỉ là 1 trong những ng sử dụng bình thg mà sở hữu 64 chức tỏ bác bỏ sẽ khẳng định bạn dạng thân mình với chúng ta đồng trang lứa, "à 64 nè, đỉnh chưa" vì chưng ng dùng thông thường, đa số họ hồ hết thiết lập 32. cùng loại quan trọng không chỉ có vậy, sản phẩm công nghệ bác bỏ dùng, yêu cầu bác bỏ sử dụng, bác đề xuất xác định trước. chđọng ko đề xuất ng khác xác định dùm chưng. song lời. còn cách nhìn của em, 32 vẩn chạy xuất sắc. tương thích nhìu đồ vật. dịu...
Xem thêm: Tải Game Hay Day Cho Iphone, 3 Cách Tải Hay Day Cho Iphone

theo em thu00ec phu1ea3i hu1ecfi vu1ec1 nhu cu1ea7u cu1ee7a bu00e1c du00f9ng j vu00e0 nhu01b0 thu1ebf nu00e0o thu00ec lu00fac u0111u00f3 mu1edbi bu00edt nu00ean cu00e0i 32 tuyệt 64 em ko bu00edt nhu00ecu vu1ec1 64, vu00e0 thu1ee9 duy nhu1ea5t vu1ec1 nu00f3 mu00e0 em bu00edt lu00e0 nu00f3 với tu00ednh bu1ea3o mu1eadt cao, nu00ean chu1ec9 du00e0nh cho lu1eadp tru00ecnh viu00ean. vu00e0 em xin nu00f3i thu1eb3ng nu1ebfu bu00e1c chu1ec9 lu00e0 1 ng du00f9ng bu00ecnh thg mu00e0 cu00e0i 64 chu1ee9c tu1ecf bu00e1c u0111ang khu1eb3ng u0111u1ecbnh bu1ea3n thu00e2n mu00ecnh vu1edbi bu1ea1n u0111u1ed3ng trang lu1ee9a, "u00e0 64 nu00e8, u0111u1ec9nh chu01b0a" vu00ec ng du00f9ng bu00ecnh thu01b0u1eddng, phu1ea7n lu1edbn hu1ecd u0111u1ec1u cu00e0i 32. vu00e0 cu00e1i quan liêu tru1ecdng hu01a1n nu1eefa, mu00e1y bu00e1c du00f9ng, nhu cu1ea7u bu00e1c du00f9ng, bu00e1c phu1ea3i xu00e1c u0111u1ecbnh tru01b0u1edbc. chu1ee9 ko phu1ea3i ng khu00e1c xu00e1c u0111u1ecbnh du00f9m bu00e1c. u0111u00f4i lu1eddi. cu00f2n quan liêu u0111iu1ec3m cu1ee7a em, 32 vu1ea9n chu1ea1y tu1ed1t. tu01b0u01a1ng thu00edch nhu00ecu thu1ee9. nhu1eb9...","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":451022,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90