Sleep

     

giấc ngủ·giấc·ngũ·giấc hoa·ngủ giấc nđần thu·ngủ trọ·ngủ đỗ·ở yên·sự chết·sự ngủ ngơi·sự ngủ·sự tĩnh dưỡng·Ngủ·ghèn·tulog·nhử


*

*

Jesus also compared death khổng lồ a sleep because people can be awakened from death, thanks to the power of God.

Đang xem: “sleep” dịch quý phái tiếng việt là gì?

Chúa Giê-su cũng đối chiếu sự chết cùng với giấc ngủ bởi fan chết rất có thể được thức tỉnh, nhờ vào thế lực của Đức Chúa Ttránh.So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window, & a mental note that I had lớn Điện thoại tư vấn my contractor, & the freezing temperatures, & the meetings I had upcoming in Europe, and, you know, with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn”t know it was cloudy because my thinking was cloudy.Vì vậy sáng hôm sau, Khi tôi tỉnh dậy sau thời điểm ngủ không được, lo lắng về lỗ hổng trên hành lang cửa số, đừng quên bản thân yêu cầu Điện thoại tư vấn đơn vị thầu, nhiệt độ lạnh lẽo cóng xung quanh trời, với phần nhiều cuộc gặp gỡ tiếp đây sống châu Âu, với cùng với toàn bộ cortisol ở vào não, suy xét của tớ vô cùng u ám và mờ mịt, dẫu vậy tôi lừng khừng xem xét của tớ mơ hồ nước do lao động trí óc tôi cũng mơ hồ.Alec Mapage authority of The Advocate elaborates: “While the rest of us were sleeping, Cher”s been out there for the last four decades lihoangdaokimgiap.vnng out every single one of our childhood fantasies …

Alec Mapa của The Advocate hoangdaokimgiap.vnết: “Trong dịp họ đã ngon giấc, Cher vẫn làm cho sinh sống dậy từng giấc mộng tphải chăng thơ của ta nhìn trong suốt 4 thập kỷ vừa mới rồi …Cayce was often referred lớn as the “sleeping prophet” who gave sầu over 2,500 readings to lớn indihoangdaokimgiap.vnduals while in a deep trance state.Cayce hay được Hotline là “công ty tiên tri ngủ“, Người sẽ mang lại hơn 2.500 bài xích hiểu cho những cá nhân trong tinh thần xuất thần.One Parasite attempts to crawl inlớn Shinichi”s nose while he sleeps, but fails as Shinibỏ ra wakes up, và enters his toàn thân by burrowing inkhổng lồ his arm instead.

Một ký sinh thú cố gắng bò vào lỗ tai của Shinnichi trong những lúc cậu đang ngủ dẫu vậy thua cuộc bởi vì Shinnibỏ ra vẫn nghe tai nghe, yêu cầu cam kết sinch đồng ý xâm nhập cơ thể cậu ta bằng phương pháp đào hang vào cánh tay của Shinnichi.