Mình là bạn rất đam mê công nghệ, tuy vậy mãi cho tới năm 2009 new được cài đặt một loại máy tính mang lại riêng rẽ mình