Thông tin người ký số công cộng/người xác thực hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

     

- Việc chỉ định người ký số/xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại bước kê khai thông tin trong bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, như hướng dẫn tại Bước 10: (phần trên).

Bạn đang xem: Thông tin người ký số công cộng/người xác thực hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

- Để tiến hành ký số/Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ mở hồ sơ cần ký, nhấn nútđể tiến hành ký số/xác thực (Hình 62).

*

Hình 62: Ký số/Xác thực lên hồ sơ

- Với trường hợp hồ sơ dùng chữ ký số công cộng, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau:

• Cắm USN token vào ổ cắm USB của máy tính;

• Tích chọn nút xác nhận“Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”;

• Nhấn nút <Xác nhận>àMáy tính sẽ tự động chạy chương trình để nhận dạng chữ ký số công cộng và người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ chọn chữ ký số công cộng dùng để ký lên hồ sơ;

• Nhấn nút;

• Nhập mã PIN;

• Khi hệ thống thông báo việc ký số thành công, nhấn nút<Đóng>.

- Với trường hợp hồ sơ dùng Tài khoản đăng ký kinh doanh, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau (Hình 63):

• Tích chọn nút xác nhận“Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”àPhần tên đăng nhập đã được mặc định sẵn, người ký chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản thông thường đã tạo;

• Nhấn nút.

*

Hình 63: Xác nhận ký số sử dụng Tài khoản ĐKKD

- Hồ sơ đang trong quá trình ký có trạng thái“Đang ký”, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem thông tin về tình trạng ký hồ sơ bằng cách chọn khối thông tin(Hình 64).

*

Hình 64: Danh sách người ký

- Khi hồ sơ đã có đầy đủ chữ ký, trạng thái hồ sơ sẽ chuyển thành “Đã ký”. Nếu phát hiện sai sót trong việc gán tên cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể thay đổi thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ à Nhấn nút <Hủy bỏ việc ký hồ sơ> và thực hiện lại bước ký lên hồ sơ từ đầu.

Xem thêm: Thủ Dâm Khi Mang Thai: Liệu Bà Bầu Xem Phim Sex Có Ảnh Hưởng Gì Không ?

Lưu ý: Người nộp hồ sơ/người đăng ký chỉ có thể nộp hồ sơ khi tất cả các cá nhân có trách nhiệm ký hồ sơ đã ký vào hồ sơ.

Kiểm tra tính toàn vẹn khi ký/xác thực và tính toàn vẹn của hồ sơ và các tài liệu đính kèm được ký số đã tải lên

- Kiểm tra tính toàn vẹn của hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử sau khi đã được ký số hoặc xác thực theo các bước sau:

• Tại khối thông tin,trong danh sách những người ký tên trên hồ sơ, nhấn nút <Kiểm tra nếu có thay đổi> (Hình 65);

*

Hình 65: Kiểm tra tính toàn vẹn của hồ sơ

• Hệ thống trả về kết quả:

+Có thay đổi: nếu thông tin về chữ ký đã bị thay đổi trong quá trình ký hồ sơ.

+Không thay đổi: nếu thông tin về chữ ký vẫn toàn vẹn trong quá trình ký hồ sơ.

- Kiểm tra tính toàn vẹn của tài liệu đính kèm đã được ký bằng chữ ký số công cộng theo các bước sau:

• Tại danh sách các chữ ký đã ký số trong tài liệu đính kèm, nhấn nút <Kiểm tra nếu có thay đổi> (Hình 66);

*

Hình 66: Kiểm tra tính toàn vẹn của hồ sơ

 Hệ thống trả về kết quả (Hình 66):

+Có thay đổi: nếu thông tin về chữ ký đã bị thay đổi trong quá trình ký hồ sơ.

+ Không thay đổi: nếu thông tin về chữ ký vẫn toàn vẹn trong quá trình ký hồ sơ.

Tiếp theo >>

Phần V:Thanh toán điện tử

Phần VI:Sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung

Bài liên quan:

Phần I: Tạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tửPhần II: Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạngPhần III: Tải văn bản điện tử của bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử