Tìm tọa độ hình chiếu của điểm trên đường thẳng

     

Cách search hình chiếu của 1 điểm xuất hành thẳng rất tuyệt Toán thù học lớp 10 cùng với không thiếu định hướng, phương pháp giải với bài xích tập tất cả lời giải mang lại tiết sẽ giúp học viên ráng được Cách tra cứu hình chiếu của 1 điểm xuất xứ trực tiếp rất hay 


A. Phương pháp giải

Cho trước điểm A(x0; y0) cùng phương thơm trình mặt đường trực tiếp d: ax + by + c = 0 tất cả VTPTn→( a; b). Tìm hình chiếu của điểm A xuất hành trực tiếp d:

+ Cách 1: Gọi H là hình chiếu của A xuất xứ thẳng d.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ hình chiếu của điểm trên đường thẳng

+ Bước 2: Lập pmùi hương trình bao quát của AH

AH:

*

⇒ phương trình AH: b(x - x0) - a(y - y0) = 0

+ Cách 3: AH cùng d cắt nhau trên H phải tọa độ điểm H là nghiệm hệ phương thơm trình:

*

Từ hệ pmùi hương trình bên trên ta suy ra tọa độ điểm H.

*

B. lấy ví dụ như minch họa

lấy ví dụ như 1:Cho tam giác BAC tất cả AB = 3; BC = 3√3 và góc B = 300.Gọi H là hình chiếu của A lên BC. Tìm mệnh đề đúng?

A.H bên trong đoạn BC thỏa mãn: BH = 2 HC

B.AH =

*
.

C.BH = 2.

D.Tất cả sai

Lời giải

+ Áp dụng định lí cosin vào tam giác ABC ta có:

AC2= AB2+ BC2– 2.AC.BC.Cos B

= 32+ (3√3 )2- 2.3.3√3.cos300= 9

⇒ AC = 3 đề nghị AB = AC = 3

⇒ Tam giác BAC cân tại A.

+ AH là mặt đường cao đề nghị bên cạnh đó là con đường trung tuyến

⇒ H là trung điểm của BC: BH = CH =

*

+ Xét tam giác vuông AHB có: AH = AB.sinB = 3.sin300= 1,5.

Chọn B.

lấy ví dụ như 2:Cho điểm A( 2; 0) với mặt đường thẳng d: x + y - 2 = 0. Tìm hình chiếu của điểm A xuất phát trực tiếp d.

A.( 2; -1) B.(2; 0) C.(1; -2) D.(-2; -1)

Lời giải

Ta có: 2 + 0 - 2 = 0 nên điểm A nằm trong con đường trực tiếp d.

⇒ Hình chiếu của điểm A xuất xứ thẳng d đó là điểm A.

Chọn B.

lấy một ví dụ 3:Cho tam giác ABC có A( 0; -2).hotline I ( 2; 4) là trung điểm của AB với J( -4; 2) là trung điểm của AC. call hình chiếu của điểm A lên BC là H. Viết phương trình mặt đường thẳng AH?

A.6x + 2y - 3 = 0 B.6x + 2y + 4 =0 C.2x - y + 1 = 0 D.Tất cả sai

Lời giải

+ Do I cùng J theo thứ tự là trung điểm của AB với AC bắt buộc IJ là con đường mức độ vừa phải của tam giác ABC ⇒ IJ// BC ( 1) .

+ Do H là hình chiếu của A lên BC

⇒ AH vuông góc BC (2).

Từ(1) cùng ( 2) suy ra: AH vuông góc IJ

+ Lập pmùi hương trình AH:

*

⇒ ( AH): 6(x - 0) + 2( y + 2) = 0 tuyệt 6x + 2y + 4 = 0.

Chọn B.

Ví dụ 4:Toạ độ hình chiếu của M(4; 1) trên đường thẳng ∆: x - 2y + 4 = 0 là:

A.( 14; -19) B.( 2; 3) C.(;) D.(-;)

Lời giải

+ Đường trực tiếp ∆ có 1 VTPTn→(1; -2)

hotline H( 2t - 4; t) là hình chiếu của M trê tuyến phố thẳng ∆ thìMH→(2t - 8; t - 1)

⇒ Hai vectoMH→n→(2; -3) thuộc phương nên:

*
⇒ H(;)

Chọn C.

Xem thêm: Trần Kiều Ân Đẳng Cấp Quý Cô, Phim Đài Loan: Đẳng Cấp Quý Cô

lấy ví dụ 5:Cho con đường thẳng ∆:

*
cùng điểm M(3; 3) . Tọa độ hình chiếu vuông góc của M trê tuyến phố thẳng ∆ là:

A.(4; -2) B.(1; 0) C.(-2; 2) D.(7; -4)

Lời giải

Gọi H là hình chiếu của M bên trên ∆.

Ta có: H ∈ ∆ ⇒ H(1 + 3t; - 2t),MH→= (- 2 + 3t; - 3 - 2t)

Đường trực tiếp gồm vectơ chỉ phương làu→( 3; -2) .

Do H là hình chiếu vuông góc của M trên ∆ đề xuất hai tuyến phố trực tiếp MH với ∆ vuông góc với nhau

MH→.u→= 0 ⇔ 3( -2 + 3t ) – 2( -3 - 2t) = 0

⇔ -6 + 9t + 6 + 4t = 0 ⇔ 13t = 0 ⇔ t = 0

⇒ H ( 1; 0)

Chọn B.

lấy ví dụ như 6:Tìm hình chiếu của A( 3;-4) khởi thủy trực tiếp d:

*

A.( 1; 2) B.(4; -2) C.( -1; 2) D.( -1; -3)

Lời giải

+ Lấy điểm H(2 + 2t; -1 - t) thuộc d.

Ta cóAH→= (2t - 1; -t + 3)

Vectơ chỉ pmùi hương của d làu→( 2; -1)

+Do H là hình chiếu của A bên trên d

⇔ AH ⊥ d ⇔u→.AH→= 0 ⇔ 2(2t - 1) - (- t + 3) = 0 ⇔ t = 1

+ Với t = 1 ta có H( 4; -2)

Vậy hình chiếu của A bên trên d là H( 4; -2).

Chọn B.

ví dụ như 7:Cho mặt đường thẳng ∆:

*
. Hoành độ hình chiếu của M( 4; 5) trên ∆ gần nhất cùng với số như thế nào sau đây ?

A.1,1 B.1,2 C.1,3 D.1,5

Lời giải

Gọi H là hình chiếu của M bên trên ∆.

Ta có: H ∈ ∆ bắt buộc H( 2 - 3t; 1 + 2t) vàMH→( -2 - 3t; -4 + 2t)

Đường thẳng ∆bao gồm vectơ chỉ phương thơm làu→(3; - 2) .

u→MH→u→.MH→= 0 ⇔ 3(-2 - 3t) - 2(-4 + 2t) = 0 ⇔ -13t + 2 = 0 ⇔ t =

*
⇒ H(;
*
)

⇒ Hoành độ của điểm H là.

Chọn D.

lấy ví dụ như 8:Cho điểm A( 1; 2) với đường trực tiếp (d): x + 2y - 3 = 0 .Tìm hình chiếu của A lên đường thẳng d.

A.( 1; -2) B.(-

*
;) C.(;
*
) D.Đáp án khác

Lời giải

+ gọi H là hình chiếu của A xuất xứ trực tiếp (d) .

+ Lập pmùi hương trình mặt đường trực tiếp AH:

(AH) :

*

⇒ Pmùi hương trình ( AH) : 2(x - 1) – 1.( y - 2) = 0 xuất xắc 2x - y = 0

+ Hai con đường thẳng AH với d giảm nhau tại H cần tọa độ điểm H là nghiệm hệ phương thơm trình: