Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 8 đại số chương 1 có đáp án

3. Chứng minch rằng nếu: thì (x2 + y2 + z2) (a2 + b2 + c2) = (ax + by + cz)2

2. CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. Rút ít gọn những biểu thức sau:a. A = 1002 - 992+ 982 - 972 + ... + 22 - 12b. B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 12c. C = (a + b + c)2 + (a + b - c)2 - 2(a + b)22. Chứng minch rằng:a. a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab (a + b)b. a3 + b3 + c3 - 3abc = (a + b + c) (a2 + b2 c2 - ab - bc - ca)Suy ra các kết quả:i. Nếu a3 + b3 + c3 = 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c3. Tìm cực hiếm bé dại độc nhất của những biểu thứca. A = 4x2 + 4x + 11b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6)c. C = x2 - 2x + y2 - 4y + 74. Tìm giá trị lớn số 1 của những biểu thứca. A = 5 - 8x - x2b. B = 5 - x2 + 2x - 4y2 - 4y5. a. Cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca chứng minh rằng a = b = c
b. Chứng minh rằng: n3 - 3n2 - n + 3 phân chia hết cho 48 với tất cả số lẻ n.5. Phân tích những nhiều thức tiếp sau đây thành nhân tử1. a3 - 7a - 62. a3 + 4a2 - 7a - 103. a(b + c)2 + b(c + a)2 + c(a + b)2 - 4abc4. (a2 + a)2 + 4(a2 + a) - 125. (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) - 126. x8 + x + 17. x10 + x5 + 16. Chứng minch rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái lẻ n:1. n2 + 4n + 8 chia không còn đến 82. n3 + 3n2 - n - 3 phân tách không còn đến 487. Tìm toàn bộ những số thoải mái và tự nhiên n để:1. n4 + 4 là số nguyên ổn tố2. n1994 + n1993 + một là số nguim tố8. Tìm nghiệm nguyên ổn của phương thơm trình:1. x + y = xy2. p(x + y) = xy cùng với p ngulặng tố3. 5xy - 2y2 - 2x2 + 2 = 0

4. CHIA ĐA THỨC

1. Xác định a khiến cho nhiều thức x3- 3x + a phân chia hết cho (x - 1)22. Tìm những quý giá nguyên của n nhằm
*
là số nguyên3. Tìm dư trong phxay phân tách nhiều thức: f(x)+x1994+ x1993+ 1 choa. x - 1b. x2 - 1c. x2 + x + 14. 1. Xác định những số a va b sao cho:a. x4 + ax2 + b phân chia không còn cho:i. x2 - 3x + 2ii. x2 + x + 1b. x4 - x3 - 3x2 + ax + b chia mang đến x2 - x - 2 tất cả dư là 2x - 3c. 2x2 + ax + b phân tách cho x + 1 dư - 6 chia mang lại x - 2 dư 212. Chứng minh rằngf(x) = (x2 - x + 1)1994 + (x2 + x - 1)1994 - 2chia hết đến x - 1. Tìm dư vào phxay chia f(x) mang lại x2 - 15. Tìm n nguyên ổn nhằm
*
là số nguyên6. Chứng minh rằng:a. 1110 - 1 phân tách không còn đến 100b. 9 . 10n + 18 phân tách hết đến 27c. 16n - 15n - 1 chia không còn mang lại 2556. Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n - 1 chia không còn mang lại 77. Chứng minch rằng:


Xem thêm: Kinh Nguyệt Không Đều Nên Ăn Gì, Ăn Gì Để Nhanh Ra Kinh Nguyệt

a. 20n + 16n - 3n - 1:323 cùng với n chẵnb. 11n + 2 + 122n + 1:133c.
*
+ 7 :7 cùng với n > 1Tính hóa học cơ bạn dạng và rút gọn phân thứcTài liệu vẫn tồn tại chúng ta thiết lập về để thấy vừa đủ nội dungTrên đây hoangdaokimgiap.vn đang gợi ý các bạn học sinh Bài tập toán thù nâng cao lớp 8. Tài liệu này ngoài cụ chắc hẳn kỹ năng sách giáo khoa, học viên đề nghị được tiếp cận với những dạng bài tập cải thiện, một trong những phần là giúp những em cụ dĩ nhiên kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản và phần khác nhằm tìm thấy mọi em bao gồm năng khiếu sở trường rộng. Chúc những em học giỏi, giả dụ các em thấy bài viết hữu dụng hãy share cho đồng đội của chính bản thân mình thuộc biết nhé