Trò chơi cảm giác mạnh tiếng anh

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:amusement ride
Vietnamese translation:trò chơi cảm giác mạnh (tàu lượn, đu quay...)
Entered by:This person is a hoangdaokimgiap.vn Certified PRO in Vietnamese to English, English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a hoangdaokimgiap.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> thuy do
01:32 May 10, 2013
English to Vietnamese translationsGames / Video Games / Gaming / Casino
English term or phrase: amusement ride
Amusement rides and games on the Boardwalk are 3 minutes’ walk away.Bạn đang xem: Trò chơi cảm giác mạnh tiếng anh là gì Là một nhóm các trò chơi trong công viên giải trí như đu quay, tàu lượn... nhưng cháu ko biết nên dịch thế nào, cả nhà giúp cháu nhé
This person is a hoangdaokimgiap.vn Certified PRO in Vietnamese to English, English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a hoangdaokimgiap.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">thuy doKudoZ activityQuestions: 37 (7 open)(2 without valid answers) (2 closed without grading) Answers: 41

Bạn đang xem: Trò chơi cảm giác mạnh tiếng anh là gì


Bạn đang xem: Trò chơi cảm giác mạnh tiếng anh

*

Local time: 02:02
trò chơi cảm giác mạnh
Explanation: Các trò chơi này ở công viên nước ngoài cũng như các công viên, khu giải trí lớn ở Việt Nam. Tớ thấy như là trò đu quay bánh xe rất lớn, hay tàu lượng (google) & tạo cảm giác mạnh.

*

This person is a hoangdaokimgiap.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a hoangdaokimgiap.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Linh HoangVietnamLocal time: 02:02Grading commentCháu cảm ơn ạ, cháu nghĩ "trò chơi cảm giác mạnh" rồi mở ngoặc dẫn ra 1 số trò là đc:D4 KudoZ points were awarded for this answer

Xem thêm: Người Lập Biểu Tiếng Anh Là Gì, Người Lập Trong Tiếng Tiếng Anh

*

5các trò chơi chở khách, các trò chơi chuyển động bằng máy, các trò chơi dẫn động (trong công viên..)
Trung Le

*

5vui chơi với bánh xe quayThis person is a hoangdaokimgiap.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a hoangdaokimgiap.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen